Note

Danh sách nơi ăn vặt ngon:

Hẻm ăn vặt quận 1:
https://www.foody.vn/ho-chi-minh/hem-an-vat-76-hai-ba-trung

Bột chiên tóp mỡ – Nguyễn Kim:
https://www.foody.vn/ho-chi-minh/bot-chien-nguyen-kim

Bánh Tráng Dẻo Mỡ Hành – Ba Tháng Hai:
https://www.foody.vn/ho-chi-minh/banh-trang-deo-mo-hanh

Bánh bột lọt – Chợ bàn cờ:
https://www.foody.vn/ho-chi-minh/banh-bot-loc-cho-ban-co

Bánh su kem Khánh Nguyên – Xuân Diệu:
https://www.foody.vn/ho-chi-minh/banh-su-kem-khanh-nguyen-giao-hang-tan-noi

Bò Ba Bé – Bò Beefsteak:
https://diadiemanuong.com/tp-ho-chi-minh/bo-ba-be-bo-beefsteak

Bột Chiên – Nguyễn Kim:
https://www.foody.vn/ho-chi-minh/bot-chien-nguyen-kim

Danh sách nơi du lịch đẹp:

Leave a Reply